Årsmöte 2021

with Inga kommentarer

Helikopterflottiljens kamratförening kallar till digitalt årsmöte torsdagen den 18 mars kl. 17.00 via Zoom.

Motioner till årsmötet skickas in till info@hkpfljkf.se senast den 18 februari kl. 17.00.

Anmälan finns längre ner på denna sida.

Dokument till årsmötet
Dagordning
Fullmakt (Observera att fullmakterna behöver vara sekreteraren tillhanda fysiskt innan årsmötet)
Verksamhetsberättelse 2020
Resultaträkning 2020
Balansräkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag 2021
Budget 2021