Medlemmar!

 

”Bättre sent än aldrig” säger ordspråket – kanske gäller detta även ett ordförandebrev i Covid19 tidevarv? Icke förty…

Inledningsvis vill jag tacka avgående ordförande Olof Glans för hans insatser under sin ordförandetid. Olof är fortsatt ansvarig för Linköpingssektionen vilket borgar för kontinuitet.

Sedan februari och sportlovsveckorna har Sverige och världen präglats av osäkerhet inför en pandemi som mynnat ut i ett nytt begrepp ”social distansering”. Effekten är känd – det mesta av planerade aktiviteter har ställts i avvaktan på ett stabiliserat läge. Sverige har valt strategin med medborgerligt ansvarstagande som en huvudregel vilket så här långt tycks ha varit en mer långsiktig lösning. Slutligt facit kommer inte att finns förrän om några år – eller kanske inte ens då.

Effekten för Kamratföreningen är dock att vi har ställt in alla hitintills planerade verksamheter. Vid nästa styrelsesammanträde kommer vi att diskutera förutsättningarna för kommande verksamheter. Vi återkommer längre fram med information till er medlemmar.

Ha förtröstan – ta hand om varandra. 

 

Peter Sjöstrand

Ordförande