Kamratföreningen har under 2023 på Mässen genomför två After Work, en Skaldjursfest i mars med 90 medlemmar, en Bubbelprovning i juni med 60 medlemmar och en Gåsamiddag i november med 60 medlemmar.  Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden och ett årsmöte. Cirka 50 st externa middagar på mässen har köpt tjänster av föreningen.

 

Betalande medlemmar är 215 st. Därutöver är befriade från årsavgift 108 st anhörigmedlemmar och 5 st hedersmedlemmar.

 

Ordförande och styrelsen vill framföra ett varmt tack till Kamratföreningens medlemmar för det förtroende och för den uppmuntran som visats oss under året.
Vi tackar ledning och personal på̊ Hkpflj för stöd och gott samarbete under året.

Malmen den 23 mars 2024.

Ordförande