Medlemmar!

 

Jag inleder detta ordförandebrev med att tacka avgående ordförande Robert Landén. Robert har fram till senaste årsmötet varit kamratföreningens ordförande. Ett uppdrag som har löst med förtjänst. Jag ser fram emot att ha kvar Robert i styrelsen som min vice. I samband med årsmötet stod det även klart att vår sekreterare Anna Lindh lämnar sin plats till förfogande, jag tar tillfället i akt att tacka Anna för hennes tid i styrelsen.

 

Adjungerad sekreterare fram till nästa årsmöte är mycket glädjande Anneli Helmersson. Kan hon hålla ordning på flottiljchefen ska hon nog kunna hålla ordning på mig också. I övrigt så är styrelsen återvald i sin helhet vilket ger mig ett bra startläge för att hålla föreningen på rätt kurs, som går åt helt rätt håll. Nyligen slog vi deltagarrekord på vår årliga skaldjursafton.

 

Andra förändringar som skedde på årsmötet var att valberedningen byttes ut. Vi tackar Simon Qvist och välkomnar Dan Thorell.

 

Slutligen vill jag uppmana er medlemmar att engagera er. För att genomföra en aktivitet behöver ni inte binda er i styrelsen. Hjälp till i en av våra sektioner istället. Var en idéspruta åt våra sektionschefer. Föreslå och håll i aktiviteter som ni är intresserade av som och främjar god kamratskap oss medlemmar emellan.

 

 

Olof Glans

Ordförande