Kamratföreningen har under 2022 på Mässen genomför två After Work, en Skaldjursfest i mars med 90 medlemmar och en Gåsamiddag i november med 40 medlemmar. Dessutom har styrelsen haft en kräftskiva med bland annat inbjudna gäster från köket. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden och ett årsmöte. Cirka 75 st externa middagar på mässen har köpt tjänster av föreningen.

 

Betalande medlemmar är 176 st. Därutöver är befriade från årsavgift 86 st anhörigmedlemmar och 3 st hedersmedlemmar.

 

Ordförande och styrelsen vill framföra ett varmt tack till Kamratföreningens medlemmar för det förtroende och för den uppmuntran som visats oss under året.
Vi tackar ledning och personal på̊ Hkpflj för stöd och gott samarbete under året.

Malmen den 11 mars 2023.

Ordförande