Från chefspaviljong till kanslihus

Helikopterflottiljens mäss, ”Malmenmässen”, är en låg träbyggnad med en starkt markerad veranda och byggdes 1896 som chefspaviljong för dåvarande Kungl. Första Livgrenadjärregementet, som fram till 1922 var lokaliserat till Malmen.

1926 bildades den tredje försvarsgrenen Flygvapnet och fem flygkårer sattes upp, varav den tredje förlades till Malmenslätt. Byggnaden blev då 3. Flygkårens kanslihus och användes fram till att dagens kanslihus stod klart 1940. 1936 omorganiserades förbadet och bytte namn till Kungl. Östgöta flygflottilj, F3, och byggnadens nedervåning byggdes om till tre lektionsalar, som Flygvapnets bombskola nyttjade för sin taktiska utbildning.

Som en konsekvens av att den gamla Officersmässen på Malmen totalförstördes efter en brand 1966, tog F3:s officerskår över delar av huset, bland annat ”kyrkan”, och använde det som mäss fram till F 3 nedläggning1974.

1985 flyttade Arméflygskolan till Malmen från Nyköping, och AF 2 bildades. Verksamheten på Malmen var åter under expansion, och avsaknaden av en riktig mäss blev tydlig. Planerna på en ombyggnad av byggnad 10 väcktes och 1990 kunde den nya mässen invigas, efter att AF 2 och F 13 gemensamt stått för alla ombyggnads- och investeringskostnader. Bland annat inreddes övervåningen till sällskapsrum, och ett omfattande restaureringsarbete genomfördes i ”kyrkan”. Byggnaden är idag K-märkt, och i synnerhet ”kyrkan” som är av stort antikvariskt intresse.

Den centrala platsen för förbandet

Mässen har i alla tider varit en central plats i förbandets vardag. Här har officerarna och den övriga personalen, förr som idag samlats för samkväm, fester men även bara för att umgås. Den nya mässen blev en gemensam personalmäss för all anställd personal på Malmen. I samband med invigningen bildades även Malmens Mässförening som ansvarade för mässverksamheten fram till 2012-12-31.

Mässen drivs idag av både Fazer AB och HkpfljKF. Fazer AB står för förmiddags- och eftermiddagsfika, lunchservering och Helikopterflottiljens representation. HkpfljKF driver mässverksamheten på kvällar och helger samt genomför en del av HkpfljKF festverksamhet på mässen.

Mässen

Malmenmässen
Kyrkan
Matsalen
En mysig atmosfär
Malmenmässen Kyrkan Matsalen En mysig atmosfär