Dataskyddsförordningen – GDPR

Din personliga integritet är viktig för oss. Därför är vi angelägna om att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar. Denna sida beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar bara personuppgifter för att utföra vårt uppdrag i enlighet med stadgan samt för att informera om vår verksamhet. Vi behandlar bara uppgifter om dig som du har samtyckt till. 

De vanligaste anledningarna till att vi behandlar uppgifter om dig är för att du är medlem i föreningen, deltagit i föreningens evenemang som gäst eller personal, att du anmält dig till någon av våra informationskanaler eller gjort en digital betalning till oss.

Alla uppgifter vi behandlar samlas in direkt från dig eller via finanstjänst.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar rättsliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten åtkomst och annan behandling samt mot förlust. Åtgärderna syftar till att säkerställa ett lämpligt skydd för personuppgifterna med hänsyn till risken med behandlingen av uppgifterna.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Som utgångspunkt får bara den personal som behöver dina personuppgifter i arbetet ta del av uppgifterna. Utöver detta kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till myndigheter som Skatteverket. De kan också komma att delas med leverantörer, samarbetspartner och annan tredje part som behöver ta del av dem.

Vi delar endast dina uppgifter om det är nödvändigt och om du har godkänt det eller där vi får göra det enligt lag. När personuppgifter lämnas till en tredje part vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter i så hög utsträckning som möjligt.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och krav i lag eller annan författning. Regler om hur länge vi är skyldiga att spara olika information finns i kassalagen.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Vi är öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål, och vilka personuppgifter som eventuellt lämnats ut till annan mottagare.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vår webbplats

Vi använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som skapas och lagars på fin enhet när du besöker vår webbplats och som innehåller information om besöket. Läs mer om cookies här.

Rätt till återkallande

I vissa fall kan vi komma att be som samtycke (godkännande) till att behandla dina personuppgifter. Om du lämnat sådant samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dina personuppgifter. Uppgifter som redan har offentliggjorts eller delats med tredje part påverkas däremot i regel inte av ett återkallat samtycke.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

Mer information om dina rättigheter

Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mejl till info@hkpfljkf.se.