– En förening för Helikopterflottiljens personal, veteraner och anhöriga –

Vår kamratförening bildades den 11 januari 2013. Ändamålet för föreningen är att främja en god kamratskap mellan medlemmarna, dvs anställd personal vid Helikopterflottiljen (Hkpflj), dess veteraner och anhöriga, samt att vårda och stärka Hkpflj anseende. Detta i samverkan med Helikopterflottiljens övriga intresseföreningar och garnisonsförband, där vi tillsammans kan främja och vidmakthålla en god kamratskap och traditioner.