Ett medlemskap med många förmåner

Medlemskapet i föreningen syftar till att stärka bandet och gemenskapen mellan oss medlemmar. Vi främjar och vidmakthåller god kamratskap genom aktiviter i olika former.

Genom medlemskapet kan du delta på dessa aktivitet till en rabatterad kostnad och dessutom kan du, utan extra kostnad, ha en anhörigmedlem som åtnjuter samma förmåner.

Ett medlemskap hos oss kostar för närvarande 100kr per kalenderår.