Årsmöte 2024

with Inga kommentarer

Helikopterflottiljens kamratförening kallar till årsmöte lördagen den 23 mars kl. 17.00 på Malmenmässen. 

Motioner till årsmötet skickas in till info@hkpfljkf.se senast den 23 februari kl. 17.00. Mötets handlingar skickas ut till medlemmarna via mejl.


Dagordning
Fullmakt (Observera att fullmakterna behöver vara sekreteraren tillhanda fysiskt innan årsmötet)
Verksamhetsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Budget
Motioner