Årsmöte 2023

with Inga kommentarer

Helikopterflottiljens kamratförening kallar till digitalt årsmöte torsdagen den 11 mars kl. 17.00 på Malmenmässen.

Motioner till årsmötet skickas in till info@hkpfljkf.se senast den 11 februari kl. 17.00.

 

Dokument till årsmötet
Dagordning
Fullmakt (Observera att fullmakterna behöver vara sekreteraren tillhanda fysiskt innan årsmötet)
Verksamhetsberättelse 2022
Resultaträkning 2022
Balansräkning 2022
Revisionsberättelse 2022
Valberedningens förslag 2023
Budget 2023