Årsmöte 2022

with Inga kommentarer

Helikopterflottiljens kamratförening kallar till digitalt årsmöte torsdagen den 5 mars kl. 17.00 på Malmenmässen.

Motioner till årsmötet skickas in till info@hkpfljkf.se senast den 8 februari kl. 17.00.

Anmälan finns längre ner på denna sida.

Dokument till årsmötet
Dagordning
Fullmakt (Observera att fullmakterna behöver vara sekreteraren tillhanda fysiskt innan årsmötet)
Verksamhetsberättelse 2021
Resultaträkning 2021
Balansräkning 20201
Revisionsberättelse 2021
Valberedningens förslag 2022
Budget 2022