Årsmöte 2020

with Inga kommentarer

Helikopterflottiljens kamratförening kallar till årsmöte lördagen den 14 mars kl. 16.00 på Malmenmässen.

Anmälan finns längre ner på denna sida. Efter årsmötet kommer skaldjursafton att genomföras, se separat inbjudan.

Dokument till årsmötet
Dagordning
Fullmakt
Verksamhetsberättelse 2019
Resultaträkning 2019
Balansräkning 2019
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag 2020
Budget 2020
Motion 1 2020