Gåsmiddag

with Inga kommentarer

Garnisonschefen Linköpings garnison har på grund av den ökade smittspridningen av COVID-19 idag, 2020-10-27, ”beslutat att inte uppbringa mässen för aktiviter som inkluderar personer som normalt inte tjänstgör på Malmen. Middagar, fester, sammankomster och andra liknande evenemang på mässen för försvarsmaktspersonal och gäster som normalt inte tjänstgör vid förbandet är således inte tillåtna.

För Helikopterflottiljens Kamratförening innebär tyvärr detta i det korta perspektivet att höstens gåsamiddag inte kan genomföras på Malmenmässen.

Beslutet gäller tillsvidare.”

Chefen för Linköpingssektionen kommer inom kort ta kontakt med anmälda till Gåsmiddagen.