Vårvinterbal 2022

with Inga kommentarer

Ett meddelande från Officerssällskapet i Östergötland

”Hej!

Vi har som plan att genomföra Vårvinterbalen på Livgrenadjärmässen lördagen den 12/3 då vi tror och hoppas att pandemin dämpats och restriktionerna delvis eller helt försvunnit.

Dock står vi inför ett beslut i närtid där vi behöver ha reda på hur många som är intresserade av att delta. Om det blir för få anmälda behöver vi ställa in.

Därför vill vi gärna att du som tänker dig delta anmäler det till undertecknad orjan.dalgard@outlook.com alt 0705288911 innan 9/2. Den ordinarie inbjudan medföljer.

Om pandemin och restriktionerna fortfarande hänger kvar kommer och kan vi naturligtvis inte genomföra Vårvinterbalen.

Rikshemvärnschefen, general Stefan Sandborg, planerar att delta. 

Bergstens 9:a är bokad för dans och Bonnkapellä för underhållning till kaffet.

Om du har funderingar eller frågor får du gärna ta kontakt med undertecknad.

 

Med vänlig hälsning

 Örjan Dalgard

styrelseledamot i Officerssällskapet i Östergötland”

Inbjudan