Föredrag med Rikshemvärnschefen

with Inga kommentarer

Officerssällskapet i Östergötland anordnar ett föredrag som hålls av Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg den 18 mars kl.19:00 i Livgrenadjärmässens lokaler (f.d. I4 mässen) och ni är samtliga välkomna för att lyssna på föredraget.

Efter föredraget finns det möjlighet att stanna kvar på mässen för att intaga en enklare måltid vilken kostar 200:-, ämnar ni stanna och äta så måste ni anmäla er till Håkan Johansson arrangemangsansvarig hos Officerssällskapet i Östergötland på adressen varderingskonsult@hotmail.com, senast den 16 mars 2020.