Vårvinterbal

with Inga kommentarer

Officerssällskapet i Östergötland bjuder in till vårvinterbal. Inbjudningskort nås via länk nedan.

I samband med balen erhålls rabatt på Livgrenadjärmässens hotell för baldeltagare. Ange ”militärhistoria” vid bokning.

Inbjudan