Medlemsavgift 2020

with Inga kommentarer

Under kvartal 4 2019 betalas medlemsavgifterna för 2020 in. Nytt förbi år är att vi flyttar medlemshanteringen till hemsidan. Det gör att du som medlem ska kunna gå in och själv kontrollera dina uppgifter. Medlemsavgift för 2020 är 100 kr.

Klicka på här för att komma till medlemsansökan.